Meny
Kundvagn

Integritetspolicy

Integrationspolicy för Ledkoncept (Fiblix AB)

I samband med att du skapar ett konto eller gör ett köp på www.ledkoncept.se lagrar vi ett par personuppgifter för att vi ska kunna hantera din order, leverans av din order samt garantiåtagande samt i de fall en order tas emot på annat sätt än via www.ledkoncept.se, för att utföra och administrera uppdraget, att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

Dessa uppgifter har sin rättsliga grund i bland annat dataskyddsförordningen samt bokföringslagen och de angivna författningarna tillåter bl.a. att behandling sker i syfte att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser mot våra kunder/registrerade och mot andra regelverk vi måste följa. Författningarna tillåter även, efter en intresseavvägning där bl.a. den registrerades eventuella invändningar mot behandlingen beaktas, att behandling av personuppgifter sker för våra och övriga bolag inom koncernens berättigade intressen av att utveckla, marknadsföra och administrera våra tjänster och verksamheter på ett effektivt sätt samt av att tillvarata våra civilrättsliga rättigheter och förpliktelser. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Vi kommer under inga omständigheter lämna ut personuppgifter till någon utomstående annat än i de fall då det särskilt överenskommits mellan företaget och den registrerade, om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning.

Vi sparar personuppgifterna i enlighet med den skyldighet som åvilar oss enligt nämnda regelverk under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande alternativt från slutfakturas förfallodag. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev kommer dina uppgifter relaterade till detta omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om vår användning av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ korrigera eller radera uppgifter som är felaktiga. Du har också rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål.


Vår e-handelsleverantör - PandaCommerce

    PCommerce E - handel AB
    559014-3854
    Box 1122
    Kungsklippan 17
    112 25 Stockholm

Vid en order kommer, av dig, samtliga ifyllda uppgifter, förutom kortuppgifter och personnummer, behandlas av PandaCommerce och anställd personal i Fiblix AB. Efter 10 år raderas du i vår kunddatabas. Önskar du få detta utfört tidigare, vänligen kontakta oss.

Mer information om hur PandaCommerce hanterar dina personuppgifter hittar du här


Underleverantörer/grossister

För att vi ska kunna tillgodose och leverera våra kunders order använder vi oss av olika underleverantörer/grossister som skickar beställda varor direkt till slutkund (dropshipping). Vi har säkerställt att våra underleverantörer/grossister följer rådande lagar kring GDPR. Vi skickar ENBART dina uppgifter till dessa om du har lagt en beställning på www.ledkoncept.se

Uppgifter som skickas till våra underleverantörer/grossister vid beställning:

Beställd(a) vara/varor, Förnamn och efternamn, fullständig adress samt telefonnummer för avisering, e-mailadress, samt eventuellt personnummer


Speditörer

Leveransen av din vara sköts av olika speditörer och för att vi ska kunna skicka denna delar vi med oss av personuppgifter till följande speditörer.

Unifaun, DHL, DB Schenker eller PostNord.

Krävs uppvisande av legitimation vid leverans sparas också en digital signatur i form av ID kort, körkort eller pass.

Uppgifter som sparas är:

Fullständig adress, e-mailadress, mobilnummer, kollinummer samt eventuellt personnummer.

Uppgifterna sparas i 6 månader.


Bokföring

För att hantera vår bokföring har vi anlitat Företagsstudion AB (556648-8499)

Vikhemsvägen 14

243 38 Eslöv

Företagsstudion AB följer rådande lag gällande GDPR.

Bokföringssystemet som används är Fortnox och vi lagrar endast det som krävs av oss enligt bokföringslagen. Dessa uppgifter sparas i 7 år och raderas därefter.

Uppgifter vi sparar är: Namn, datum, varor samt belopp.


Betaltjänster

Samtliga våra beställningar på www.ledkoncept.se hanteras av Payson

Payson AB

Evenemangsgatan 31

169 81 Solna

I vissa fall vid fakturaköp hanterar vi och skapar anställda i Fiblix AB dessa fakturor. Detta görs i Fortnox. Se behandling av personuppgifter i dessa fall ovan (bokföring och Fortnox)

Samtliga personuppgifter hanteras enligt gällande regler.

Fullständig överblick över hur Payson behandlar dina personuppgifter finns här


Nyhetsbrev

Vid utskick av nyhetsbrev, om du har valt detta sparas följande uppgifter:

Emailadress och för- och efternamnnamn.

Dessa uppgifter sparas så länge du själv önskar. Du kan alltid välja att avregistrera dig i nyhetsbreven.


Cookies

Cookies som används och sparas innehåller inga personuppgifter.

Sessionscookies behövs för att kunna genomföra ett köp.

Du kan alltid själv se hur cookies används, och hur du justerar detta i manualen för din webläsare .


Kontakta oss på e-post info@ledkoncept.se eller per brev på vår adress nedan om du har några frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter.

Det är datainspektionen som är tillsynsmyndigheten för att dessa uppgifter hanteras rätt och du kan läsa mer här: www.datainspektionen.seDataskyddsansvarig för Ledkoncept (Fiblix AB)

Fiblix AB

Fredrik Reimers

Wrangelsborg 215

243 95 Höör